MELODIE Hudební nástroje

 Odběr novinek

Hudební nástroje Melodie Voříšek » E-shop » Noty, zpěvníky » Duchovní písně » Adam Michna z Otradovic: Officium Vespertinum - Psalmi II

Adam Michna z Otradovic: Officium Vespertinum - Psalmi II

52471cd6d057229095400000
 
Do dvou týdnů
335 Kč
 

Adam Michna z Otradovic: Officium Vespertinum - Psalmi II

Officium vespertinum z roku 1648 sestává z 22 skladeb. Druhý svazek díla tvoří devět žalmů, jejichž liturgické určení není jednoznačné. Laetatus sum, Nisi Dominus a Lauda Jerusalem byly předepsány pro nešpory mariánských svátků a jejich výběr zřejmě souvisí s autorovou vřelou úctou k Matce Boží. Další žalmy se nevážou ke konkrétním svátkům, Michna je zvolil pod vlivem dojmů z třicetileté války - texty se obracejí k Bohu s důvěrou a prosbou o pomoc: De profundis, Credidi, In convertendo, Domine, probasti me, Memento Domine David. Velmi osobitá hudba Officia vespertina je založena na kompozici střídající výrazově propracovaný sólový hlas s převážně homofonně vedeným čtyřhlasým sborem. Sólistu i sbor doprovázejí varhany, popř. další vhodné nástroje - především trombony a cinky nebo nástroje smyčcové. Revizi partitury provedl prof. Bělský, předmluvu a soupis literatury vztahující se k Michnovým dílům na latinské texty vypracoval dr. Sehnal. Publikace byla vydána za podpory Ministerstva kultury České republiky.