MELODIE Hudební nástroje

 Odběr novinek

Hudební nástroje Melodie Voříšek » E-shop » Noty, zpěvníky » Duchovní písně » Antonín Dvořák: Biblické písně - pro nižší hlas a klavír

Antonín Dvořák: Biblické písně - pro nižší hlas a klavír

Dvorak060514
 
Skladem Na Sadech
200 Kč
 

Antonín Dvořák: Biblické písně - pro nižší hlas a klavír

Cyklus deseti zpěvů pro sólový hlas s doprovodem klavíru na texty z Knihy žalmů vytvořil Antonín Dvořák (1841-1904) na jaře roku 1894, během svého pobytu v Americe. Krátce předtím jej zastihly zprávy o úmrtí nejvýznamnějších současníků na poli hudební tvorby (Čajkovskij, Gounod, Bülow) a také zpráva z domova, kde umíral jeho osmdesátiletý otec. Volba veršů nebyla náhodná: je zjevné, že skladatel Knihu žalmů dobře znal a úmyslně volil texty obsahově rozmanité, tak aby se úzkostně prosebné projevy střídaly s útěšně důvěřivými. Vzniklo tak dílo velmi niterné, vzácné už svým čistým a vyrovnaným slohem - zpěvní linie Biblických písní jsou prosty všeho, co by mělo jen nádech efektnosti. V tomto vydání vychází originální verze pro hlubší hlas (alt, baryton) a klavír. Svazek je součástí prvního Souborného kritického vydání děl A. Dvořáka.

Obsah: autor hudby / textu / skladba:
Dvořák Antonín: Oblak a mrákota jest vůkol Něho
Dvořák Antonín: Skrýše a má pavéza Ty jsi
Dvořák Antonín: Slyš, ó Bože! slyš motlitbu mou
Dvořák Antonín: Hospodin jest můj pastýř
Dvořák Antonín: Bože ! Bože ! Píseň novou
Dvořák Antonín: Slyš, ó Bože, volání mé
Dvořák Antonín: Při řekách babylonských
Dvořák Antonín: Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
Dvořák Antonín: Pozdvihni očí svých k horám
Dvořák Antonín: Zpívejte Hospodinu píseň novou